Historiek

terug1984
Het ontmoetingscentrum "de witte merel"In dit gebouw, dat toen de "leskeuken" heette, werd voor het eerst een bridgeles gegeven.
Er waren toen 13 min of meer geïnteresseerde cursisten, waaronder Madeleine, Jos en ikzelf.

Na 8 weken les van 2 uur waren wij zogezegd klaar voor de grote bridgewereld, maar omdat wij die niet kenden, besloten wij wekelijks onder mekaar te blijven spelen.
Wij, dat waren op dat ogenblik 5 spelers (de daarnet genoemden en ook Maria De Meyer en de inmiddels betreurde Jaak Dauwe en af en toe een zesde speler).

Maar op één of andere manier werd onze activiteit toch bekend want op een bepaald ogenblik kwam Clem ons goede dag zeggen.
En na enige maanden durfden we ook al eens buitenkomen en gingen op verplaatsing spelen : in Lier, in Reet en in Edegem.

Op een ander bepaald ogenblik (en dat moet eind 1985 geweest zijn) kwam dan ook Carlos eens kennis maken; vervolgens ging hij cursus volgen in Lier en daarna bracht hij niet alleen zijn eigen bridgemaat mee, maar ook enkele medecursisten.
Daarna kwamen er ook enkele mensen van de club van Reet bij en daarna ook spelers van "Ik dien".
Kortom, na verloop van 2 à 3 jaren speelden we niet meer met 5 mensen rond één tafel maar met een 20tal bridgers rond 5 tafels.

Door onze contacten met de Bridge Club van Lier en dan vooral met Eric Smets kregen we weet van het feit dat er een Vlaamse Bridge Liga bestond en dat er binnen die Liga ook competities werden georganiseerd.
Daarom werd in december 1989 onder leiding van Carlos en mezelf een stichtingsvergadering georganiseerd waarbij we overgingen tot de officiële oprichting van Bridge Club Lint en de aansluiting bij de Vlaamse Bridge Liga. Op dat ogenblik waren we met 21 leden waarvan er vijf via Lint aansloten bij de VBL.

Ons allereerste bestuur bestond uit Lutgarde (onze eerste voorzitter), Carlos en mezelf.

Lutgarde is na een jaartje uit dat bestuur uitgestapt en Madeleine en Jos zijn er toen bijgekomen.

Madeleine is toen (voor vele jaren) voorzitter geworden.

In het eerste officiële jaar van de club veranderde ons ledenaantal niet, maar daarna ging het snel.
In september 1992 hadden we al 43 leden waarvan er 17 via Lint bij de VBL waren aangesloten.
Die groei had twee hoofdoorzaken : enerzijds waren we in september 1990 competitie beginnen spelen en dan krijg je snel regionale bekendheid en anderzijds stuurde de club van Lier zijn beginnende spelers maar al te graag naar Lint omdat ze zich hier in een beter speelklimaat konden ontwikkelen.

In oktober 1992 hebben we ons bestuur dan ook uitgebreid en is ook Clem erbij gekomen.
En dan zijn er twaalf bridgejaren geweest waarin ook veel gebeurd is maar waarover ik hier niets ga vertellen.
Dat zou iets te lang duren.
Ik ga ineens verder gaan tot september 2004.
Zoals u ongetwijfeld weet hebben toen zowel Carlos als Clem hun ontslag als bestuurslid aangeboden.
Zij vonden beiden dat ze na resp. 15 en 12 jaar dienst het wat rustiger mochten aanpakken, en eigenlijk hadden ze ook gelijk.

Carlos is 15 jaar lang ondervoorzitter geweest maar dat is niet zo belangrijk.
Veel belangrijker is dat hij ook 15 jaar lang onze centen beheerd heeft en ons behoed heeft voor te gekke en ondoordachte investeringen.
Tevens is hij de leverancier geweest van onze computers en printer.

Clem heeft zich van begin af aan bezig gehouden met het opleiden en begeleiden van nieuwe bridgers.
Ik weet niet of hij zelf weet aan hoeveel mensen hij les gegeven heeft, maar het zijn er veel geweest.
Wij willen ze beiden bedanken voor die vele jaren inzet.


Herman Claus : "2004 - 20 jaar Bridge Club Lint"


terug