home                bestuur        bridge ?       de witte merel        historiek       info       uitslagen

bridgers

Samenstelling van het bestuur

Herman Claus
- voorzitter
- contactpersoon gemeentelijke raden
- contactpersoon VBL

Emmy Teugels
- secretaris
- penningmeester

Jos Loos
- feestleider
- materiaalverantwoordelijke
-
ledenadministratie
Miet Vanderheyden
Onze voorzitter ... enkele eeuwen geleden.